Prelekcja pt. "Alternatywne badania naukowe w rachunkowości"

26 kwietnia 2022 r. w Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości odbyło się kolejne spotkanie naukowe.

Jego głównym punktem był wykład prof. Anny Szychty (z Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) pt. „Alternatywne badania naukowe w rachunkowości – geneza, rozwój i kierunki badawcze”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 25 badaczy z różnych polskich uczelni. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wydarzeń organizowanych przez Centrum, reprezentowali oni nie tylko rachunkowość, ale także inne dyscypliny. Warto nadmienić, że nie były to tylko nauki społeczne. Po raz pierwszy gościliśmy przedstawicielkę biologii.