Marcin Osikowicz, Dobre i złe prawo, esej o nauczaniu prawa studentów rachunkowości

Marcin Osikowicz, Sługa złego pana, esej o etyce w rachunkowości