Seminarium naukowe o metodologii badań psychologii ekonomicznej

22 marca 2022 r. z inicjatywy Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości we współpracy z Akademickim Stowarzyszeniem Psychologii Ekonomicznej odbyło się seminarium prowadzone przez dr Sabinę Kołodziej (adiunkta w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie) pt. „Metodologia badań psychologii ekonomicznej”.

W spotkaniu wzięło udział 16 badaczy rachunkowości z wielu polskich uczelni. Z seminarium i dyskusji wyłoniły się liczne możliwości zastosowania eksperymentów w badaniach w różnych obszarach współczesnej rachunkowości (w tym w powiązaniu z zarządzaniem czy zagadnieniami podatkowymi). Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę o tym, jak wymagającym narzędziem badawczym są eksperymenty i jak istotna jest cierpliwość badacza w poszukiwaniu odpowiedzi na postawione przez niego pytania. Ze względu na szerokie możliwości połączenia badań prowadzonych w ramach psychologii ekonomicznej z zagadnieniami tworzenia informacji sprawozdawczej oraz raportowaniem zarządczym, Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości planuje kolejne seminaria o podobnej tematyce.